ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
ทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
 

มาตรฐานการให้บริการการรายงานผลการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

 
 
 • บริการการตรวจชิ้นเนื้อ ( Surgical Pathology )   ให้การวินิจฉัยโรคและการตรวจพิเศษทางพยาธิวิทยา ที่จำเป็นในการวินิจฉัย  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  ระยะเวลาการรายงานผลการตรวจชิ้นเนื้อไม่ย้อมพิเศษ  4 วันทำการ
  ระยะเวลาการรายงานผลชิ้นเนื้อย้อมพิเศษ  7  วันทำการ


 • บริการตรวจทางเซลล์วิทยา  Pap smears, Fluid cytology  และ  Fine  needle aspiration
  ระยะเวลาในการรายงานผล  5 วันทำการ

 • บริการตรวจ  Flow  cytometry  เพื่อการแยกชนิดของ  Leukemia
  ระยะเวลาในการรายงานผล  7  วันทำการ 

 • บริการตรวจ  Fluorescent in situ hybridization  ( FISH ) for HER-2,  ALK,
  N – Myc, Synovial sarcoma, Ewing  sarcoma
  ระยะเวลาในการรายงานผล  7  วันทำการ 

 • บริการตรวจวิเคราะห์ทาง Molecular pathology
  1. การตรวจวิเคราะห์ KRAS mutations, EGFR mutations, BRAF mutations และ Real-time PCR for MTB ระยะเวลาการให้บริการ 7 วันทำการ
  2. การตรวจวิเคราะห์ NRAS mutations และ RAS mutations ระยะเวลาการให้บริการ 10 วันทำการ

 • สถาบันพยาธิวิทยา  มี Antibody  ที่หลากหลายครอบคลุมโรคต่างๆ และพร้อมที่จะให้บริการตรวจพิเศษ  Immunohistochemistry
  ระยะเวลาในการให้บริการ  1- 2  วันทำการ 


 
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200