ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 
 

ข้อตกลงระดับการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 
 
  การบริการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
  การตรวจชิ้นเนื้อด้วยเทคนิค Histochemistry
  การให้บริการตรวจวิเคราะห์ระดับสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคทางอณูพยาธิวิทยา

 
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200