ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
Menu
   บริการ
   ข่าว
   เกี่ยวกับเรา
       Core Knowledge
       แผนที่
   ดาวน์โหลด
 

Core Knowledge

 
 

การตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็ก

Preparation of tissue for semithin section

การตัดและบรรยายชิ้นเนื้อปากมดลูกจาก LEEP

การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างชิ้นเนื้อที่ถูกตรึง
ด้วยฟอร์มาลินและฝังในพาราฟิน

การตัดชิ้นเนื้อชนิดลำใส้และถุงนํ้าดี

เทคนิคการย้อมเซลล์หรือเนื้อเยื่อ

การฝึกตัดและบรรยายชิ้นเนื้อ Right half Colectonomy

 

 
สถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 แฟกซ์ 02-354-8200